Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser
Lasers Behandelingen Complicaties Documenten
Oogziekten Alles over zien Zoeken op deze site Links
 
Inleiding
Accomodatie
De bouw van het oog
Dieptezicht
Gezichtsscherpte
Het gezichtsveld
Het optische systeem
Het visuele baansysteem
Kijkstrategie
Kleuren zien
Lezen
Verlichting
Refractie-afwijkingen
Zien training
 

ZIENTRAINING

Voor alle vormen van slechtziendheid geldt: het is belangrijk een goed begrip te hebben van de achterliggende oorzaken van de slechtziendheid en de consequenties ervan in het dagelijks leven. Hierdoor kan men zich namelijk beter bewust worden van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Daardoor wordt het weer makkelijker om goed gebruik te maken van de restvisus en kan men beter de eigen grenzen aangeven.

In dit boekje zal een aantal onderwerpen rondom slechtziendheid aan de orde komen. Eerst zal de werking van het oog worden behandeld, met daarbij belangrijke onderwerpen als gezichtsscherpte en gezichtsveld. Vervolgens zullen van de meest voorkomende oogaandoeningen de behandeling en de richtlijnen worden besproken, aan de hand van het beeld, de symptomen en de consequenties voor het dagelijks leven.

Er is een aantal belangrijke factoren die ieder een duidelijke invloed hebben op het zien. Bij een goed en bewust gebruik kunnen zij ook een positieve invloed op het restvisus-gebruik van slechtzienden hebben. De belangrijkste factoren zijn: verlichting, vergroting, contrast, kleur, ergonomische situatie. Deze onderwerpen zullen allemaal nader worden belicht.

Ook is het belangrijk te begrijpen wat de effecten van de slechtziendheid zijn om gemotiveerd nieuwe (kijk)vaardigheden te trainen. Het aanleren hiervan kan soms erg intensief zijn. Het vraagt veel van de inzet van de betreffende persoon.

In het hoofdstuk 'KijkstrategieŽn' worden mogelijkheden op dit gebied besproken.

 


Home
Contact

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Disclaimer
Site Map