Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser
Lasers Behandelingen Complicaties Documenten
Oogziekten Alles over zien Zoeken op deze site Links
 

Complicaties van de Photorefractieve- keratectomie (PRK-methode)

Onder -, overcorrectie en ge´nduceerde cilinderafwijking (resp. 3%, <1% en <1%). Deze komen het meest voor en kunnen meestal met een aanvullende behandeling worden verholpen.

Droog oog. Dit treedt frequent op en is vrijwel altijd voorbijgaand binnen enkele weken. De behandeling bestaat uit het druppelen van kunsttranen.

Regressie. Het teruglopen van de gecorrigeerde afwijking, soms nog tot zes maanden na de behandeling, komt vooral bij de hogere oogsterktes voor en op relatief jongere leeftijd. Stero´de druppels kunnnen dit effect tegengaan. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Reticulaire stromale haze.  Dit is een troebeling in het hoornvlies, welke een verminderd contrastzien kan veroorzaken. Zelden ontstaat een verminderde gezichtsscherpte (<2 %). In het algemeen verdwijnt deze troebeling in het hoornvlies na 12 tot 24 maanden.

Oogboldrukverhoging. Dit kan een gevolg zijn van de voor de behandeling gebruikte steroid druppels. Blijvende oogboldrukverhoging na een PRK is nog niet beschreven.

Hoorvliesdefectjes. (cornea punctata). Deze kunnen een zandgevoel geven en worden mogelijk veroorzaakt door conserveermiddelen in de druppels of door NSAID druppels.

Recidiverende  hoornvliesdefectjes (cornea erosies). Deze kunnen ontstaan bij een aangeboren zwak hoornvliesepihteel. De behandeling hiervan kan langdurig zijn, maar is vrijwel altijd succesvol.

Decentratie van de behandeling. Door een  slechte fixatie kan dit ontstaan en de mate waarin bepaald de klachten; haloĺs en glare (kringen rond een lichtbron en verlies van contrastzien).

Central islands. Dit zijn gebieden in het hoornvlies welk niet of  te weinig zijn gecorrigeerd met de laser. Met de scanning flying spot laser technologie is de kans hierop zeer gering. Indien storend is een aanvullende behandeling nodig.

Hoornvlieszweer met een bacterie of ander micro-organisme (<1:10.000). Dit is een uiterst zeldzame complicatie die het gezichtsvermogen blijvend kan schaden. Een snelle en adequate behandeling met antibiotica is dan geboden en kan nog tot een acceptabel resultaat leiden. De kans hierop is groter als er een bandagelens wordt gedragen.

Keratectasie (voortschrijdende uitbochting van het hoornvlies) geschat < 4:100.000. Dit is een extreem zeldzame complicatie, waarbij er na een aantal maanden tot soms twee jaar een toename van bolling van het hoornvlies zicht voordoet. Hierdoor neemt de sterkte van het oog weer toe. Een deel van deze groep zal een hoornvliestransplantatie nodig hebben om de afwijking te kunnen corrigeren. Er zijn een tiental gevallen in de literatuur beschreven. Dat is vergeleken met de miljoenen behandelde ogen een uitermate kleine groep.Home
Contact

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Disclaimer
Site Map