Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser
Lasers Behandelingen Complicaties Documenten
Oogziekten Alles over zien Zoeken op deze site Links
 
Inleiding
Accomodatie
De bouw van het oog
Dieptezicht
Gezichtsscherpte
Het gezichtsveld
Het optische systeem
Het visuele baansysteem
Kijkstrategie
Kleuren zien
Lezen
Verlichting
Refractie-afwijkingen
Zien training
 

HET GEZICHTSVELD

Definitie:

Het gezichtsveld is dat deel van de ruimte dat wordt waargenomen als het oog gefixeerd is op een bepaald punt.

Het gezichtsveld dat met twee ogen tegelijk kan worden overzien, heet het binoculaire gezichtsveld. Meestal is de grens van het gezichtsveld naar temporaal (de slaapkant) circa 90 - 100 graden, naar nasaal (neuskant) 50 graden, naar boven en naar beneden 50 - 60 graden.

De gevoeligheid van het netvlies hangt af van de plaats op het netvlies:

in het centrum, ter plaatse van de macula, is de gevoeligheid hoog. Hier kan men goed details en kleuren zien, omdat hier alleen maar kegeltjes zitten: de zenuwcellen die verantwoordelijk zijn voor het detailzien en kleurenzien.

In de periferie is de gevoeligheid laag. Hier kan men geen details zien, maar men kan wel zien dat er iets is. Wat betreft het kleurenzien, geldt voor de periferie dat van grotere en fel gekleurde oppervlakken wel de kleur wordt waargenomen, maar van kleine zachtgekleurde oppervlakken niet. Dit komt doordat hier veel staafjes zitten en veel minder kegeltjes.

Kenmerkend voor de periferie is dat bewegende objecten beter worden waargenomen dan stilstaande. Hiervan maakt men veel gebruik tijdens mobiliteit / in het verkeer.

Het gezichtsveld wordt gemeten tijdens het gezichtsveldonderzoek of perimetrie. Tevens kan het centrale gezichtsveld nader worden onderzocht met de Amsler-test.

Het gezichtsveld wordt uitgedrukt in graden.

Uit bovenstaande blijkt het verschil tussen het gezichtsveld en de gezichtsscherpte.

Het gezichtsveld zegt iets over de functie van het gehele netvlies; gezichtsscherpte echter zegt alleen iets over de functie van de 'fovea' (het centrale gedeelte van de macula) bij een gefixeerde blikrichting.

Alleen het punt waarop men fixeert wordt scherp gezien. De voorwerpen worden onscherper waargenomen naarmate de hoek tussen deze voorwerpen en het fixeerpunt groter wordt.

Verschillende oogaandoeningen kunnen gezichtsvelduitval tot gevolg hebben.

De uitval kan ontstaan doordat:

  • de zenuwcellen die het netvlies vormen niet (goed) functioneren;
  • de impulsen vanuit de zenuwcellen niet goed naar de hersenen worden geleid, ten gevolge van een niet (goed) functioneren van de zenuwvezels of de gehele oogzenuw;
  • de hersenen ter plaatse van de visuele cortex (deels) beschadigd zijn.

Bij beperkt centraal gezichtsveld van 10 graden of minder spreekt men van 'kokervisus'. Hierbij mist men het perifere gezichtsveld, waardoor de mobiliteit en het hebben van overzicht bemoeilijkt worden.

Het andere 'uiterste' noemt men centrale uitval. Hierbij worden beelden die precies op de macula vallen niet waargenomen. Men kan dan geen details waarnemen en meestal ontstaan problemen bij het kleurenzien.

Ook kunnen er allerlei andere vormen van gezichtsvelduitval voorkomen.

Een andere naam voor gezichtsvelduitval is 'scotoom'.

Er zijn twee soorten scotomen; absolute en relatieve scotomen. Een absoluut scotoom is een uitval waarbij het totale beeld dat op dat stukje netvlies valt, ontbreekt.

Bij een relatief scotoom is sprake van een gedeeltelijke uitval; niet alle cellen op dat stukje netvlies functioneren goed of niet alle bijbehorende vezels geven de informatie goed door aan de hersenen. Hierdoor ontstaat een slecht beeld (te vergelijken met het beeld dat men ziet als men door een vergiet heen kijkt).

De blinde vlek is een voorbeeld van een absoluut scotoom. Ter plaatse van de blinde vlek kan men niets waarnemen, omdat op de plaats waar de zenuwvezels het oog verlaten en overgaan in de oogzenuw, zich geen zenuwcellen bevinden. Toch merken we daar niets van. Dit komt doordat de hersenen de ontbrekende informatie 'invullen'.

Dit zelfde fenomeen doet zich voor bij gezichtsvelduitvallen die zijn ontstaan ten gevolge van een oogaandoening. Als mensen met een centrale uitval bijvoorbeeld op een lang woord fixeren, vallen de middelste letters van dat woord weg, maar dit 'gat' wordt door de hersenen opgevuld, zodat een 'nieuw' woord ontstaat dat ineens niets meer betekent.

 

 


Home
Contact

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Disclaimer
Site Map