Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser
Lasers Behandelingen Complicaties Documenten
Oogziekten Alles over zien Zoeken op deze site Links


Refractieafwijkingen

Emmetropie

Bij een goed functionerend oog (emmetropie) zijn het lenzensysysteem (de ooglens en het hoornvlies) en de lengte van het oog goed op elkaar afgestemd. Het brandpunt van lichtstralen uit de verte en van dichtbij ligt precies op het netvlies. Zo ontstaat een scherp beeld.

Bij mensen met een refractieve afwijking is dit niet het geval en zijn hulpmiddelen nodig voor een scherp beeld. De meest gebruikte hulpmiddelen zijn brillen en lenzen. Steeds meer mensen kiezen er echter voor om de afwijking te corrigeren met refractiechirurgie.

De belangrijkste refractieve afwijkingen zijn verziendheid, bijziendheid, cilinderafwijking en ouderdomsverziendheid.


emmetropie


Bijziendheid

Bijziendheid (myopie) wordt veroorzaakt doordat het oog te lang is of doordat het lenzensysteem het licht teveel breekt. Het brandpunt van lichtstralen uit de verte ligt vůůr het netvlies, waardoor een onscherp beeld ontstaat. Objecten die dichterbij worden wel goed waargenomen. Een bijziendheidsafwijking wordt aangeduid als "min". De meeste voorkomende afwijking ligt tussen de -2 en -5 dioptrieŽn.

Met een ooglaserbehandeling wordt bijziendheid gecorrigeerd door het oppervlak van het hoornvlies vlakker te maken.


bijziendheid


Verziendheid

Verziendheid (hypermetropie) wordt veroorzaakt doordat het oog te kort is of doordat het lenzensysteem het licht niet voldoende breekt. Het brandpunt van lichtstralen van dichtbij ligt achter het netvlies, waardoor een onscherp beeld ontstaat. Objecten uit de verte worden wel goed waargenomen. Bij een geringe mate van verziendheid kan het oog dit corrigeren door het hoornvlies boller te maken. De spieren van het oog zijn dan echter continu gespannen. Vermoeidheid is dan ook vaak een signaal dat er sprake is van verziendheid.

Met een ooglaserbehandeling wordt verziendheid gecorrigeerd door het oppervlak van het hoornvlies boller te maken.

 


verziendheid


Cilinderafwijking

Een cilinderafwijking (astigmatisme) wordt veroorzaakt door een onregelmatig gevormd hoornvlies. In plaats van volkomen rond, is het hoornvlies ellipsvormig. Het beeld wordt hierdoor niet als plat vlak op het netvlies geprojecteerd. Zowel dichtbij als in de verte is het zicht onscherp. Astigmatisme komt meestal voor in combinatie met bijziendheid of verziendheid.

Met een ooglaserbehandeling wordt astigmatisme gecorrigeerd door het oppervlak van het hoornvlies op de ene plaats vlakker en op de andere plaats boller te maken.

 


astigmatisme


Ouderdomsverziendheid

Ouderdomsverziendheid (Presbyopie) treedt vaak op rond de leeftijd van 45 jaar en wordt veroorzaakt doordat de ooglens zijn souplesse verliest. De ooglens kan niet meer bol genoeg worden gemaakt om objecten van heel dichtbij scherp te kunnen zien. Ouderdomsverziendheid wordt nu behandeld met een leesbril of met leesdeel in de bril (bifocale bril) of met contactlenzen met leesdeel (bifocale contactlenzen). Er zijn wel operatieve behandelingen voorgesteld om ouderdomsverziendheid op te heffen, maar de resultaten zijn onvoldoende of onvoldoende voorspelbaar.


presbyopie

 

 Home
Contact

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Disclaimer
Site Map